Denis Blaho

Učím sa byť synom a priateľom Bohu aj ľuďom. Milujem život. Učím súkromne cudzie jazyky a milujem tlmočiť Božie srdce. Kráčať s Bohom a žiť v Božej rodine ma naučili v spoločenstve Radostné srdce v Partizánskom. Často zlyhávam. Na prorockej ceste mi veľmi pomohli v KC Prielom Bratislava, knihy Ricka Joynera, české prorocké hnutie Orly, misionári Ad de Bruin a Hany Soryal. Túžim prinášať zjavenie Božieho Otcovského srdca a prorockú perspektívu. Ľubim moju Ľubku, dobré knihy, filmové príbehy a kvalitný čaj.

✳︎PREDNÁŠKY

Prorocká služba pomáha lepšie počuť Boží hlas, vidieť veci z Jeho perspektívy a cítiť Jeho prítomnosť, ale až s poznaním Otcovho srdca dozrie ako víno. Úlohou tých, čo prorokujú alebo slúžia, nemá byť len priniesť cez svoj dar alebo službu, čo Boh hovorí alebo koná, ale zjavovať celým svojim životom, aký Boh je, a že motívom Jeho konania je láska.

SLOVO Z TWC SCHOOL / JÚN
NADPRIRODZENÁ KRÁĽOVSKA MENTALITA