Jakub Slaninka

Učím sa byť synom a priateľom Bohu aj ľuďom. Milujem život. Učím súkromne cudzie jazyky a milujem tlmočiť Božie srdce. Kráčať s Bohom a žiť v Božej rodine ma naučili v spoločenstve Radostné srdce v Partizánskom. Často zlyhávam. Na prorockej ceste mi veľmi pomohli v KC Prielom Bratislava, knihy Ricka Joynera, české prorocké hnutie Orly, misionári Ad de Bruin a Hany Soryal. Túžim prinášať zjavenie Božieho Otcovského srdca a prorockú perspektívu. Ľubim moju Ľubku, dobré knihy, filmové príbehy a kvalitný čaj.

✳︎CHVÁLY

✳︎SEMINÁRE & WORKSHOPY

✳︎SVEDECTVÁ