Jana Strežová

Paliho a Janku všetci poznáte, ale ak by ste ho nepoznali, tu sú najdôležitejšie veci o ňom - pre Božie kráľovstvo sa narodil v roku 1998 a to bolo najdôležitejšie rozhodnutie jeho života. Komu sa veľa odpustilo, ten veľa miluje a preto od svojho obrátenia, túžil slúžiť Bohu. Začal chodiť do spoločenstva, ktoré založila jeho manželka Janka a dnes ho spolu vedú. Volá sa Spoločenstvo Novej Evanjelizácie. - Druhé najdôležitejšie rozhodnutie bolo v roku 2003, keď si s Jankou sľúbili vernosť až do smrti. Pali je teda boží syn, manžel a otec. Boh mu dal do srdca túžbu pripravovať Nevestu Kristovu na druhý príchod. Pred Pánovým príchodom však bude uvoľnený duch Eliáša a preto chce pripravovať prorockých ľudí na to, aby mal kam Boh ducha Eliáša vyliať. Spolu so svojím skvelým tímom vedú prorocký seminár.

✳︎PREDNÁŠKY

Hneď nato ho Duch hnal na púšť .Na púšti bol 40 dní a satan ho pokúšal .Žil medzi divou zverou a anjeli mu slúžili. MK 1,12-13 Aj my keď sa rozhodneme ísť do ticha,preč od hluku tohto sveta, zažijeme podobnú skúsenosť ako Ježiš. Nevieme skrotiť "divú zver " našich myšlienok a utekáme tam,kde tomuto zápasu nemusíme čeliť. Ale vedieť sa stíšiť je pre náš nielen duchovný život kľúčové.

Uctievanie VS. chvála; biblické príklady, uctievanie v ťažkých časoch, vďačnosť, uctievanie je viac ako hudba. Chvála nie je určená len pre pódiových hráčov, ale pre každé srdce, ktoré žasne nad nádherou a dobrotou svojho Stvoriteľa.