< SPÄŤ DOMOV

< rečníci / chváliči

< tanečná služba

Ľubica Birošová

Tancu som sa venovala ešte niekoľko rokov pred tým, ako som osobne spoznala Pána Ježiša. Po znovuzrodení som bola pár rokov súčasťou tanečnej služby tamburínami počas chvál a uctievania v miestnom zbore, do ktorého patrím, ako aj na mládežníckych kresťanských akciách. Po oslovení Ľudkou Lipovskou som stála pri zrode tanečnej služby v rámci TWC School. Už niekoľko rokov tu pôsobím ako tanečný lektor. Moje miesto je v tanci nad mestom, v ktorom žijem a nad Slovenským národom. Niekoľkokrát som viedla tanečný tím v rámci chvál na regionálnych a celoslovenských kresťanských akciách. Verím, že pohyb a tanec v Božej prítomnosti pod vedením Ducha Svätého má uzdravujúcu moc. Verím, že tanec v svätosti je mocným nástrojom duchovného boja, ktorý sa Cirkev potrebuje učiť používať. Prináša slobodu, radosť a je proklamáciou Božieho víťazstva.

✳︎SEMINÁRE & WORKSHOPY