Ľubica Birošová

Tancu som sa venovala ešte niekoľko rokov pred tým, ako som osobne spoznala Pána Ježiša. Po znovuzrodení som bola pár rokov súčasťou tanečnej služby tamburínami počas chvál a uctievania v miestnom zbore, do ktorého patrím, ako aj na mládežníckych kresťanských akciách. Po oslovení Ľudkou Lipovskou som stála pri zrode tanečnej služby v rámci TWC School. Už niekoľko rokov tu pôsobím ako tanečný lektor. Moje miesto je v tanci nad mestom, v ktorom žijem a nad Slovenským národom. Niekoľkokrát som viedla tanečný tím v rámci chvál na regionálnych a celoslovenských kresťanských akciách. Verím, že pohyb a tanec v Božej prítomnosti pod vedením Ducha Svätého má uzdravujúcu moc. Verím, že tanec v svätosti je mocným nástrojom duchovného boja, ktorý sa Cirkev potrebuje učiť používať. Prináša slobodu, radosť a je proklamáciou Božieho víťazstva.

✳︎SEMINÁRE & WORKSHOPY