martin kalivoda

Martina Pán povolal kázať evanjelium a privádzať k Nemu ľudí, kdekoľvek sa nachádza, v moci Ducha Svätého, láske a pravde. Evanjelizácií sa venuje už viac ako 10 rokov, je to niečo, čo je hlboko zakorenené v jeho srdci a momentálne pracuje v Mládeži pre Krista a venuje sa aj evanjelizácií cez sociálne médiá.

✳︎semináre & workshopy

Uzdravenie je Bože pôsobenie, ktoré vychádza z jeho charakteru a dáva všetko zranené, vylomené do poriadku. Boh uzdravuje aj dnes a na to, aby se neblúdili potrebujeme poznať aj PÍSMO aj JEHO MOC.✳︎svedectvá

Duch Svätý chce mať s nami osobný a blízky vzťah, no otázka je ako my, ako veriaci, môžeme rásť v citlivosti na pôsobenie Jeho Ducha? Ako ho rozlišovať, rozvíjať. Budem hovoriť nie len nejakú teóriu, ale veci, ktoré mi On zjavil a ktoré reálne žijem s Pánom.


✳︎ prednášky

✳︎ YOUTUBE - EVANJELIZÁCIA Fire production