Michal Kevický

Michal Kevický pôsobí 21 rokov ako kazateľ zboru Viera BJB v Bra­tislave. Má 46 rokov, manželku Evku a deti Dorotku (19 r.), Ľubku (16 r.) a Samka (13r.). Boh mu položil na srdce víziu modlitebného hnu­tia na Slovensku a túžbu po prebudení. Verí, že Boh pripravuje svoju cirkev na Slovensku na Jeho mocné pôsobenie. S tým súvisí naša obnova, ktorá je možná iba v Duchu Svätom a v osobnom vzťahu s Bohom. V TWC tíme sa pohybuje v oblasti modlitebnej služby.

✳︎PREDNÁŠKY

✳︎SEMINÁRE & WORKSHOPY