Pavol Stržo/

Môj Príbeh

Asi poznáte refrén piesne od Heartbeat, kde sa spieva: „Som kto som, lebo ty si kto si...“ Počas svojho svedectva sa vám pokúsim vysvetliť, ako som spoznal seba a svoju službu, skrze to ako sa mi zjavoval Boh.

prezentácia :