Pavol Strežo

Paliho všetci poznáte, ale ak by ste ho nepoznali, tu sú najdôležitejšie veci o ňom - pre Božie kráľovstvo sa narodil v roku 1998 a to bolo najdôležitejšie rozhodnutie jeho života. Komu sa veľa odpustilo, ten veľa miluje a preto od svojho obrátenia, túžil slúžiť Bohu. Začal chodiť do spoločenstva, ktoré založila jeho manželka Janka a dnes ho spolu vedú. Volá sa Spoločenstvo Novej Evanjelizácie. - Druhé najdôležitejšie rozhodnutie bolo v roku 2003, keď si s Jankou sľúbili vernosť až do smrti. Pali je teda boží syn, manžel a otec. Boh mu dal do srdca túžbu pripravovať Nevestu Kristovu na druhý príchod. Pred Pánovým príchodom však bude uvoľnený duch Eliáša a preto chce pripravovať prorockých ľudí na to, aby mal kam Boh ducha Eliáša vyliať. Spolu so svojím skvelým tímom vedú prorocký seminár.

✳︎PREDNÁŠKY

Asi poznáte refrén piesne od Heartbeat, kde sa spieva: „Som kto som, lebo ty si kto si...“ Počas svojho svedectva sa vám pokúsim vysvetliť, ako som spoznal seba a svoju službu, skrze to ako sa mi zjavoval Boh.

Mnoho ráz a rozličným spôsobmi hovoril kedysi Boh. (Hebr 1,1).
A my budeme na živote apoštola Pavla v knihe Skutkov skúmať to, ako hovoril k nemu, aby sme sa niečo o Božom hlase naučili.

Prorok Eliáš bol poslaný do ťažkých časov, kedy kraľovala Jezábel a v krajine bola veľká nemorálnosť a oddelenie od Boha. Eliášovým zadaním bolo vystavať oltár Hospodinovi. Kedy inokedy ak nie dnes? Keď sa pozrieme okolo seba, Boh potrebuje nových Eliášov, ľudí, ktorí prídu v duchu Eliáša a vystavajú oltár Hospodinov.

V. I. P. Uctievači marec TWC SCHOOL

JÚN TWC SCHOOL