ACADEMY WIDE

/APRÍL TWC SCHOOL

✳︎CHVÁLY

✳︎PREDNÁŠKY

Rozjímanie nad krásou obíde rozum a chytí rovno za srdce. Keď hľadíme na Jeho slávu, objavujeme Jeho krásu, zapaľuje sa naše srdce a premieňame sa na ten istý obraz. Pohľad na Jeho krásu nám zároveň odkrýva, ako nás On vidí, kto v skutočnosti sme.Hneď nato ho Duch hnal na púšť .Na púšti bol 40 dní a satan ho pokúšal .Žil medzi divou zverou a anjeli mu slúžili. MK 1,12-13 Aj my keď sa rozhodneme ísť do ticha,preč od hluku tohto sveta, zažijeme podobnú skúsenosť ako Ježiš. Nevieme skrotiť "divú zver " našich myšlienok a utekáme tam,kde tomuto zápasu nemusíme čeliť. Ale vedieť sa stíšiť je pre náš nielen duchovný život kľúčové.

Duch Svätý chce mať s nami osobný a blízky vzťah, no otázka je ako my, ako veriaci, môžeme rásť v citlivosti na pôsobenie Jeho Ducha? Ako ho rozlišovať, rozvíjať. Budem hovoriť nie len nejakú teóriu, ale veci, ktoré mi On zjavil a ktoré reálne žijem s Pánom.


✳︎SVEDECTVÁ