PORIR

/FEBRUÁR TWC SCHOOL

✳︎CHVÁLY

✳︎PREDNÁŠKY

✳︎SEMINÁRE & WORKSHOPY

Na našom seminári budeme rozprávať o týchto otázkach:
1.- Prečo stojím pred ľuďmi?!
2.- Čomu verím o chvále?!
3.- Ako dobre musím vedieť hrať, alebo spievať,
aby som mohol viesť chvály?
4.- Chcú sa iní naučiť robiť to, čo robím ja?
5.- Aký má byť charakter uctievača?

Uzdravenie je Bože pôsobenie, ktoré vychádza z jeho charakteru a dáva všetko zranené, vylomené do poriadku. Boh uzdravuje aj dnes a na to, aby se neblúdili potrebujeme poznať aj PÍSMO aj JEHO MOC.✳︎SVEDECTVÁ