SPOZNAJ HLAS

/JANUÁR TWC SCHOOL

✳︎CHVÁLY

✳︎PREDNÁŠKY

Asi poznáte refrén piesne od Heartbeat, kde sa spieva: „Som kto som, lebo ty si kto si...“ Počas svojho svedectva sa vám pokúsim vysvetliť, ako som spoznal seba a svoju službu, skrze to ako sa mi zjavoval Boh.

Emócie a čo s nimi je horúca téma pre každého, kto chce mať zdravé medziľudské vzťahy. Vyjadriť svoje emócie naplno alebo ich dokonale skryť - čo je prejavom zdravého zaobchádzania s emóciami? Poznať emócie svoje a druhých ako aj ich správne manažovať sú zručnosti emocionálnej inteligencie.

NAŠE ŽIVOTY MAJÚ AUTORA: JE NÍM BOH, KTORÝ NÁS NIE LEN STVORIL, ALE NÁS AJ PRIVÁDZA K NÁVRATU K NEMU A JEHO POVOLANIU. Zároveň je na scéne nepriateľ, ktorý sa snaží o pravý opak. Preto je kľúčové porozumieť svojmu životnému príbehu, aby sme rozoznali Boží hlas, Jeho autorstvo a povolanie.

SME POVOLANÍ NASLEDOVAŤ PÁNA JEŽIŠA KRISTA A PREMIEŇAŤ SA / DOSPIEVAŤ DO JEHO PODOBY. To sa nedeje ani rýchlo a ani ľahko. Postupne prechádzame niekoľkými etapami. Porozumieť im nám pomôže zorientovať sa, kde na tejto ceste sme a prečo zažívame vo vzťahu s Pánom aj obdobia ticha, hľadania, bojov, púšte a kríz viery…

✳︎SEMINÁRE WORKSHOPY

✳︎SVEDECTVÁ