ACADEMY WIDE

/MÁJ TWC SCHOOL

✳︎CHVÁLY

✳︎PREDNÁŠKY

Čo je Božia prítomnosť a ako sa dá vnímať?
Ako tráviť čas v Božej prítomnosti?
Čo nám v tom môže pomôcť a čo nám v tom zase prekáža - čo by sa s tým dalo robiť?


Mnoho ráz a rozličným spôsobmi hovoril kedysi Boh. (Hebr 1,1).
A my budeme na živote apoštola Pavla v knihe Skutkov skúmať to, ako hovoril k nemu, aby sme sa niečo o Božom hlase naučili.

Boh nás povolal byť mu kráľovským kňazstvom. Čo to znamená? A čo je Božím chrámom? Pozrieme sa spolu do jeruzalemského chrámu a do rajskej záhrady, aby sme odkryli hlboké a krásne pravdy o tom, kto sme a ako môžeme modlitbou a chválou zmeniť našu spoločnosť.

✳︎SVEDECTVÁ