ŠAHYYYYYY

/október TWC SCHOOL

✳︎CHVÁLY

✳︎ prednášky

Prorocká služba pomáha lepšie počuť Boží hlas, vidieť veci z Jeho perspektívy a cítiť Jeho prítomnosť, ale až s poznaním Otcovho srdca dozrie ako víno. Úlohou tých, čo prorokujú alebo slúžia, nemá byť len priniesť cez svoj dar alebo službu, čo Boh hovorí alebo koná, ale zjavovať celým svojim životom, aký Boh je, a že motívom Jeho konania je láska.

Poznať Boha, znamená poznat to, ako On pozná Teba. On má sny pre Teba a ty mu to môžeš
vrátiť túžbou naplniť tieto sny - je to krásna
dvojprúdovka. A On chce mať
interakciu s tebou a komunikovať
s tvojou dušou, telom a s tvojím duchom…
a zdizajnoval hudbu, uctievanie, umenie,
aby zobudil tvoje ozajstné ja,
aby si zažil ozajstného Jeho…

Zaostrené na chválu a modlitbu v nebi a na zemi, ako nám ich zjavuje Biblia. Ako to vyzerá okolo trónu a ako to robil Boží ľud v minulosti? Čo nám zjavuje Biblia? Pozrieme sa bližšie aj na princíp hľadenia, ktorý je hnacím motorom pre uctievanie a modlitbu. Princíp hľadenia na Božiu krásu a chvála ako odpoveď.


Uctievanie VS. chvála; biblické príklady, uctievanie v ťažkých časoch, vďačnosť, uctievanie je viac ako hudba. Chvála nie je určená len pre pódiových hráčov, ale pre každé srdce, ktoré žasne nad nádherou a dobrotou svojho Stvoriteľa.
✳︎ SEMINÁRE / WORKSHOPY

✳︎ SVEDECTVÁ